درباره ویزویز!

ویزویز! یک شبکه تولید و توزیع فرآورده‌های زنبور‌عسل می باشد که توسط مهندس مهدی نحاتی جوارمی تاسیس  شده است. تیم ویزویز! پس از چندین سال سابقه زنبورداری و فروش سنتی عسل محلی، در سال 1395 بر آن شد تا network marketing را برای فروش عسل پیاده‌سازی نماید. ویزویز! اهل شعار نبوده و ادعا نمی‌کند که صرفا برای رساندن عسل طبیعی و مرغوب به دست مصرف ‌کننده، این استراتژی بازاریابی را انتخاب کرده است. بلکه به آن به چشم یک بازی دوسر برد می‌نگرد که برای ویزویز! توسعه کسب و کار و برای  مصرف‌کننده نهایی، آسودگی خیال و مصرف فرآورده‌هایی از زنبورعسل که تحت آزمایشات دقیق  قرار گرفته اند، را در پی خواهد داشت.
امیدواریم در قسمت ارتباط با ویزویز! ما را از نظرات سازنده خود بهره مند سازید.